PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2036 / ex. ET22-395
91 51 5 150 037-7    PL-PKPC

201Ek-396 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.08.1996ZNTK Lubań
G1+M30.09.2010ZNLE Gliwice