PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2035 / ex. ET22-389
91 51 5 150 036-9    PL-PKPC

201Ek-390 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R102.11.1980ZNLE Gliwice
S119.01.1985ZNLE Gliwice
R220.10.1987ZNLE Gliwice
S206.02.1991ZNLE Gliwice
R524.03.1995ZNTK Lubań
R631.08.2001ZNTK Poznań
G1+M22.09.2010ZNLE Gliwice