PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2034 / ex. ET22-396
91 51 5 150 035-1    PL-PKPC

201Ek-397 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?26.01.1998ZNTK Oleśnica
R?22.09.2003ZNTK Oleśnica
G1+M31.08.2010ZNLE Gliwice