PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2033 / ex. ET22-456
91 51 5 150 034-4    PL-PKPC

201Ek-457 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.11.1989ZNLE Gliwice
R?24.03.1994ZNLE Gliwice
R726.09.2003ZNLE Gliwice
G1+M30.08.2010ZNLE Gliwice