PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2032 / ex. ET22-319
91 51 5 150 033-6    PL-PKPC

201Ek-320 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R719.12.2003ZNLE Gliwice
G1+M23.08.2010ZNLE Gliwice