PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2031 / ex. ET22-321
91 51 5 150 032-8    PL-PKPC

201Ek-322 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R619.07.1999ZNLE Gliwice
R708.08.2005ZNTK Oleśnica
G1+M31.07.2010ZNLE Gliwice