PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2030 / ex. ET22-465
91 51 5 150 031-0    PL-PKPC

201Ek-466 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M28.07.2010ZNLE Gliwice