PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2029 / ex. ET22-369
91 51 5 150 029-4    PL-PKPC

201Ek-370 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R605.06.2000ZNLE Gliwice
R709.02.2005ZNLE Gliwice
G1+M31.07.2010ZNLE Gliwice