PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-2028 / ex. ET22-376
91 51 5 150 028-6    PL-PKPC

201Ek-377 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R30.09.2003ZNTK Oleśnica
G1+M21.06.2010ZNLE Gliwice