PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2026 / ex. ET22-358
91 51 5 150 026-0    PL-PKPC

201Em-359 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?11.02.1993ZNLE Gliwice
R726.11.1999ZNLE Gliwice
R823.05.2005ZNTK Oleśnica
G1+M31.05.2010ZNLE Gliwice