PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2024 / ex. ET22-384
91 51 5 150 024-5    PL-PKPC

201Em-388 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.11.2002ZNTK Poznań
G1+M30.04.2010ZNLE Gliwice