PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2022 / ex. ET22-618
91 51 5 150 022-9    PL-PKPC

201Em-619 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?11.07.2003ZNTK Oleśnica
G1+M31.03.2010ZNLE Gliwice