PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2021 / ex. ET22-405
91 51 5 150 021-1    PL-PKPC

201Em-406 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R625.08.2003ZNLE Gliwice
G1+M26.03.2010ZNLE Gliwice