PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-202
91 51 3 150 024-0    PL-PKPC

201E-203 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.05.2001ZNLE Gliwice
1R130.11.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 1R213.07.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/1 1R322.11.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.