PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2019 / ex. ET22-363
91 51 5 150 019-5    PL-PKPC

201Em-364 / 1977
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?13.02.1997ZNLE Gliwice
R?31.03.2003ZNTK Oleśnica
G1+M22.02.2010ZNLE Gliwice