PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-2018 / ex. ET22-448
91 51 5 150 018-7    PL-PKPC

201Em-449 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?09.04.2003ZNTK Poznań
G1+M29.01.2010ZNLE Gliwice