PKP Cargo
Wielkopolski Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-199

201E-200 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.12.2001ZNTK Poznań
R?14.02.2008ZNTK Oleśnica
+++
28.12.2011