PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-193

201E-194 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.02.1978ZNLE Gliwice
S110.10.1980ZNLE Gliwice
R231.07.1984ZNLE Gliwice
S215.04.1989ZNLE Gliwice
R313.03.1990ZNLE Gliwice
R603.05.1994ZNLE Gliwice
R717.09.1998ZNTK Oleśnica
R824.04.2003ZNTK Oleśnica