Zakład Taboru Bydgoszcz
Północna DOKP

ET22-184

201E-185 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?09.04.1994ZNLE Gliwice
+++
20.12.1998