PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-174
91 51 3 150 023-2    PL-PKPC

201E-175 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.03.2001ZNLE Gliwice
1R123.11.2005ZNLE Gliwice
P4/1 1R223.07.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/1 1R320.12.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.