PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-173
91 51 3 150 491-1    PL-PKPC

201E-174 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.07.2000ZNTK Oleśnica
1R122.06.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 1R229.04.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/1 1R331.07.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz