PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-165
91 51 3 150 025-7    PL-PKPC

201E-166 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.03.2001ZNLE Gliwice
1R124.12.2005ZNLE Gliwice
P4/1 1R229.03.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.