PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-162
91 51 3 150 021-6    PL-PKPC

201E-163 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.04.2001ZNLE Gliwice
1R129.11.2005ZNLE Gliwice
P4/1 1R205.07.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/1 1R317.10.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz