PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-159

201E-160 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R731.10.2001ZNTK Poznań
R829.08.2007ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012