PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-157
91 51 3 150 003-4    PL-PKPC

201E-158 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.02.1994ZNLE Gliwice
1R118.08.2003ZNLE Gliwice
P4/1 1R230.04.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/1 1R314.07.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz