PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-156
91 51 3 150 002-6    PL-PKPC

201E-157 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.11.1993ZNLE Gliwice
1R117.04.1998ZNLE Gliwice
1R230.09.2005ZNLE Gliwice
P4/1 1R325.03.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.