PKP
Zakład Taboru w Skarżysku-Kamiennej

ET22-142

201E-143 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.08.1994ZNLE Gliwice
+++
22.10.1999