PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-140
91 51 3 150 493-7    PL-PKPC

201E-141 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G125.04.1994ZNLE Gliwice
1R130.06.1998ZNLE Gliwice
1R223.06.2003ZNLE Gliwice
1R322.08.2008ZNLE Gliwice
P4/1 1R423.06.2015CT Zachodni / CTU Szczecin