PKP
Zakład Taboru w Skarżysku-Kamiennej

ET22-136

201E-137 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?24.01.1995ZNLE Gliwice
+++
06.09.1999