PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET22-128
91 51 3 150 495-2    PL-PKPC

201E-129 / 1974
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.09.1976 ZNLE Gliwice
S1 25.08.1979 ZNLE Gliwice
R2 16.03.1983 ZNLE Gliwice
S2 03.05.1986 ZNLE Gliwice
R3 31.12.1988 ZNLE Gliwice
G1 30.06.1994 ZNLE Gliwice
1R1 15.03.1999 ZNLE Gliwice
1R2 28.02.2004 ZNLE Gliwice
P4/1 1R3 30.01.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/1 1R4 31.05.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli