PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1217 / ex. ET22-593
91 51 3 150 658-5    PL-PKPC

201El-604 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R427.08.2003ZNLE Gliwice
G1+M28.09.2012ZNLE Gliwice
1P4/129.03.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz