PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1216 / ex. ET22-542
91 51 3 150 657-7    PL-PKPC

201El-543 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.07.1983ZNLE Gliwice
S120.03.1986ZNLE Gliwice
R218.03.1989ZNLE Gliwice
R430.11.1993ZNTK Lubań
R513.08.1996ZNTK Lubań
R623.07.2001ZNTK Oleśnica
R729.09.2006ZNTK Oleśnica
G1+M30.08.2012ZNLE Gliwice