PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1215 / ex. ET22-499
91 51 3 150 656-9    PL-PKPC

201El-500 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?14.11.1994ZNLE Gliwice
R?28.03.2003ZNTK Oleśnica
G1+M21.08.2012ZNLE Gliwice
1P4/131.12.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz