PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1214 / ex. ET22-498
91 51 3 150 655-1    PL-PKPC

201El-499 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.07.2002ZNTK Poznań
R726.01.2008ZNLE Gliwice
G1+M31.07.2012ZNLE Gliwice
1P4/130.10.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz