PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1213 / ex. ET22-428
91 51 3 150 654-4    PL-PKPC

201El-429 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R601.10.2002ZNLE Gliwice
R721.12.2007ZNLE Gliwice
G1+M17.07.2012ZNLE Gliwice
1P4/131.08.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz