PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-1212 / ex. ET22-493
91 51 3 150 653-6    PL-PKPC

201El-494 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 28.11.2002 ZNLE Gliwice
G1+M 29.06.2012 ZNLE Gliwice
1P4/1 31.01.2019 Północny Zakład Spółki