PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1212 / ex. ET22-493
91 51 3 150 653-6    PL-PKPC

201El-494 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R628.11.2002ZNLE Gliwice
G1+M29.06.2012ZNLE Gliwice
1P4/131.01.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz