PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1211 / ex. ET22-491
91 51 3 150 652-8    PL-PKPC

201El-492 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R611.03.2004ZNLE Gliwice
G1+M29.06.2012ZNLE Gliwice
1P4/129.03.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz