PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-1210 / ex. ET22-474
91 51 3 150 651-0    PL-PKPC

201El-475 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 07.03.2003 ZNLE Gliwice
G1+M 31.05.2012 ZNLE Gliwice
1P4/1 29.01.2019 Północny Zakład Spółki