PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1210 / ex. ET22-474
91 51 3 150 651-0    PL-PKPC

201El-475 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R507.03.2003ZNLE Gliwice
G1+M31.05.2012ZNLE Gliwice
1P4/129.01.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz