PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1209 / ex. ET22-379
91 51 3 150 650-2    PL-PKPC

201El-380 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R423.09.1994ZNLE Gliwice
R605.01.2004ZNLE Gliwice
G1+M18.05.2012ZNLE Gliwice
1P4/111.01.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz