PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1208 / ex. ET22-710
91 51 3 150 473-9    PL-PKPC

201El-711 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.05.2003ZNTK Poznań
G1+M27.04.2012ZNLE Gliwice
1P4/130.11.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz