PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-1207 / ex. ET22-526
91 51 3 150 640-3    PL-PKPC

201El-527 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 26.07.1990 ZNLE Gliwice
R4 14.01.1995 ZNTK Lubań
R5 08.11.2000 ZNLE Gliwice
R6 30.11.2005 ZNLE Gliwice
G1+M 18.04.2012 ZNLE Gliwice
1P4/1 22.01.2019 Północny Zakład Spółki