PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1207 / ex. ET22-526
91 51 3 150 640-3    PL-PKPC

201El-527 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R326.07.1990ZNLE Gliwice
R414.01.1995ZNTK Lubań
R508.11.2000ZNLE Gliwice
R630.11.2005ZNLE Gliwice
G1+M18.04.2012ZNLE Gliwice
1P4/122.01.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz