PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1206 / ex. ET22-440
91 51 3 150 639-5    PL-PKPC

201El-441 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?09.09.2004ZNTK Oleśnica
G1+M30.03.2012ZNLE Gliwice
1P4/115.02.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz