PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1205 / ex. ET22-607
91 51 3 150 638-7    PL-PKPC

201El-608 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R425.07.2002ZNLE Gliwice
G1+M16.03.2012ZNLE Gliwice
1P4/115.04.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz