PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-1205 / ex. ET22-607
91 51 3 150 638-7    PL-PKPC

201El-608 / 1980
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 25.07.2002 ZNLE Gliwice
G1+M 16.03.2012 ZNLE Gliwice
1P4/1 15.04.2019 Północny Zakład Spółki