PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1204 / ex. ET22-566
91 51 3 150 637-9    PL-PKPC

201El-567 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?24.10.2002ZNTK Oleśnica
G1+M29.02.2012ZNLE Gliwice
1P4/111.07.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz