PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1203 / ex. ET22-447
91 51 3 150 636-1    PL-PKPC

201El-448 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.01.1995ZNLE Gliwice
R?29.07.2005ZNTK Oleśnica
G1+M15.02.2012ZNLE Gliwice
1P4/110.04.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz