PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-1202 / ex. ET22-719
91 51 3 150 466-3    PL-PKPC

201El-720 / 1982
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 15.01.2004 ZNLE Gliwice
G1+M 31.01.2012 ZNLE Gliwice
1P4/1 13.05.2019 Północny Zakład Spółki