PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1202 / ex. ET22-719
91 51 3 150 466-3    PL-PKPC

201El-720 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R515.01.2004ZNLE Gliwice
G1+M31.01.2012ZNLE Gliwice
1P4/113.05.2019CT Północny / CTU Bydgoszcz