PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1201 / ex. ET22-688
91 51 3 150 534-8    PL-PKPC

201El-689 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.01.1995ZNLE Gliwice
R?27.06.2003ZNTK Poznań
G1+M30.01.2012ZNLE Gliwice