PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1183
91 51 3 150 028-1    PL-PKPC

201Eh-1183 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R326.11.2001ZNTK Poznań
R430.09.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R524.08.2017CT Zachodni / CTU Szczecin