PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-1182
91 51 3 150 029-9    PL-PKPC

201Eh-1182 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?05.08.2004ZNTK Poznań
P4/1 R?30.07.2014PKP CARGO TABOR Karsznice