PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1181
91 51 3 150 030-7    PL-PKPC

201Eh-1181 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R324.09.2003ZNTK Poznań
P4/1 R431.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice